Povratak

15.03.2019. OGLAS za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

Za školsku godinu 2018./2019. osigurana su u Proračunu Općine Vrsar-Orsera sredstva za 2 stipendije na poslijediplomskom (specijalističkom ili doktorskom) studiju. Visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna mjesečno. Stipendija se odobrava za period trajanja poslijediplomskog studija propisanog statutom obrazovne ustanove, do najviše 6 semestara. Pravo na isplatu stipendije stječe se za školsku godinu u kojoj je natječaj raspisan.

 

OGLAS