Povratak

Općini Vrsar – Orsera dodijeljeno 3,1 milijuna bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Općini Vrsar – Orsera iznos od 3,1 milijuna kuna bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta. Projekt je sufinanciran u visini od 85% prihvatljivih troškova, dok je ukupna vrijednost projekta 3,9 milijuna kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika.

Reciklažno dvorište u Vrsaru gradit će se u ukupnoj komunalno-servisnoj površini od 2390 m2 na čestici Gradina 555/1. Nakon ugovaranja, slijedi provedba javne nabave i izvođenje radova, te se dvorište predviđa u funkciji do kraja 2020. godine.
Izgradnjom reciklažnog dvorišta stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Vrsar – Orsera i utjecati na smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagalištu.

 

Reciklažno dvoriste