IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VRSAR – IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Po okončanju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, sačinjeno je Izvješće o javnoj raspravi, koje se daje u prilogu.