Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), dana 10.05.2019. godine, objavljuje se

                                  OGLAS

  za prijam u službu na određeno vrijeme

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi privremenog obavljanja poslova.