Temeljem čl. 4. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnika) i Izjave Općinskog načelnika KLASA:011-01/18-01/16, URBROJ:2167/02-01/17-18-2 od 24.10.2018. Zamjenik općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera donosi