2. Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. g

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele preostalih raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 011-01/17-01/0023, URBROJ: 2167/02-01/16-18-3 od 01.03.2018. godine, zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje 2. Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu koje provode udruge

POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16),
 2. 2. Javni Natječaj,
 3. Upute za prijavitelje,
 4. Opisni obrazac – OPO (word format),
 5. Obrazac proračuna – OPR (excel format),
 6. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (word format),
 7. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta – OK (word format),
 8. Obrazac ugovora o financiranju (word format),
 9. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format),
 10. Obrazac Izmjena i dopuna proračuna (exel format),
 11. Obrazac za opisni izvještaj –  (word format),
 12. Obrazac za financijski izvještaj –  (excel format).
 13. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu – kontrolni prilog (word format).