Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 2/13, 3/17 i 2/18) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada, („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 03/19) Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, objavljuje