Na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se:

 

1. jedan polaznik/ica, magistar struke/stručni prvostupnik ekonomskog smjera, na radno mjesto savjetnik za financije.