LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove pozivaju se na pisanu provjeru i razgovor.