Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretnine:

  • 1383/12953 dijela k.č. 1114/6 koja je ukupne površine 12953 m2 upisanu u zk.ul. 2119 k.o. Vrsar po početnoj cijeni od 1.027.472,19 kuna.
  • č. 1114/3 ukupne površine 865 m2 upisanu u zk.ul. 1728 k.o. Vrsar po početnoj cijeni od 4.659.937,79 kuna.

Predmetne katastarske čestice se nalaze u naselju Vrsar, pod obuhvatom Prostornog        plana uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj          04/17), i to na dijelu označenom sa „K“ – opća poslovna namjena (Poslovna lokacija „Radna zona Neon“)