Sjedište: Zračna luka Vrsar

Telefon: 098233676

E-mail: aeroparkvrsar@gmail.com

Aktivnosti: škola letenja, akrobatski letovi, škola padobranstva, adrenalinski skokovi u tandemu