Osnovan: 2006.

Sjedište: Coki 24, Funtana

Telefon: 091 515 8675

E-mail: amilokan@gmail.com

Predsjednik: Arduino Popović

Tajnik: Amalija Milokanović

Ukupan broj članova: 76

Dob i spol članova: a) do 14 g. žena 63, b) 14-18 g. žena 2, c) 18 i više g. žena 11

Broj članova s područja Općine Vrsar: 62

Aktivnosti: promicanje, razvitak i unapređenje odbojkaškog sporta, organiziranje i provođenje treninga članova, organiziranje i sudjelovanje u natjecanjima, suradnja s drugim odbojkaškim klubovima i sportskim organizacijama