Autor: Anton Prekalj

Autor: Anton Prekalj

Osnovan: 1994.

Sjedište: Obala Maršala Tita bb, Vrsar

Telefon: 091 536 4671

Fax: (052) 441 048

E-mail: anton.prekalj@pu.t-com.hr

Predsjednik: Ivan Gerometta

Tajnik: Anton Prekalj

Ukupan broj članova: 76

Dob i spol članova: a) Od 14-18 g. muškaraca 3, žena 3, b) Od 18 i više g. muškaraca 54, žena 17

Broj članova s područja Općine Vrsar: 40

Aktivnosti: organiziranje  škole ronjenja (edukacija članova i građanstva, prezentacije u Ljetnom kampu DND-a i sl.), organiziranje i sudjelovanje u društveno korisnim akcijama (eko-akcije, sudjelovanje u sustavu organiziranog traganja za unesrećenim roniocima i sl.), a sve u cilju iskorištavanja prednosti i užitka koje nam pruža život uz more, poboljšanja kvalitete tog života upoznavanjem ćudi mora i morskog dna te pružanja mogućnosti za još jedan od vidova rekreacije i slobodnog vremena