Osnovan: 2004.

Sjedište: Rade Končara 29, Vrsar

Telefon: 098 931 8950

E-mail: banjac_m@yahoo.com

Predsjednik: Andrea Darrer

Tajnik: Miodrag Banjac

Ukupan broj članova: 26

Dob i spol članova: a) do 14 g. muškaraca 10, žena 10, b)14-18 g. žena 3, c) 18 i više g. muškaraca 3

Broj članova s područja Općine Vrsar: 16

Aktivnosti: treninzi, natjecanja i poduka stolnoteniskog sporta, organizacija natjecanja, organizacija sportsko-rekreacijske aktivnosti građana