Osnovano: 1997.

Sjedište: Dalmatinska 51a
Telefon: 092 271 8046, 092 100 8426

E-mail: speleofoybis@gmail.com
Predsjednik: Antonio Ciceran
Tajnica: Petra Pifar

Ukupan broj članova: 7

Dob i spol članova: a) 18 i više g. muškarca 6, žena 1

Broj članova s područja Općine Vrsar: 4

Aktivnosti: razvitak i populariziranje speleologije, osposobljavanje članova za speleološka istraživanja, organiziranje speleoloških istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova, seminara i predavanja, skrb o očuvanju speleoloških objekata