Osnovana: 2013.
Sjedište: Dalmatinska 1, Vrsar
Predsjednik: Zoran Kalčić

E-mail: buga.vrsar@gmail.com

Ukupan broj članova: 13

Dob i spol članova: a) iznad 18 g. muškaraca 13

Broj članova s područja Općine Vrsar: 12

Aktivnosti: razvijanje i širenje kulture uzgoja masline, poticanja maslinara na razvoj integrirane i ekološke proizvodnje te osiguravanje uvjeta za kvalitetnu preradu i prodaju maslinovog ulja, razvijanje suradnje sa srodnim udrugama, savezima, pravnim osobama, tijelima jedinice lokalne i regionalne samouprave te tijelima državne vlasti, organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja maslinara održavanjem predavanja, praktičnih radionica i drugih suvremenih oblika edukacije