Osnovana: 1997.

Sjedište: Rade Končara 15, Vrsar

Predsjednik: Mihael Šegon

E-mail: segon.m@gmail.com

Aktivnosti: Organiziranje kulturno-zabavnih programa, sportskih manifestacija, ekoloških i humanitarnih akcija