Povratak

Dječji vrtić Tići Vrsar – objavljen natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik (m/ž)

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SNOV 10/17), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/8, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

Natječaj