Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar

Objavljuje se javna rasprava o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Vrsar (ID UPU Vrsar), vezanih na preispitivanje i ukidanje obveze urbanističko arhitektonskih natječaja za zone Sportskog centra Saline i Garažu Vrsar.
Obavijest o javnoj raspravi i prijedlog ID UPU Vrsar daju se u prilogu: