Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/11-01/12, URBROJ: 2167/02-01/17-19-4 od 31.10.2019., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda