05.06.2020. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda – k.č.97/16 upisana u zk.ul. 201 k.o. Gradina