Osnovana (podružnica): 1996.

Sjedište: Rade Končara 15

Telefon: (052) 441 395

Fax: (052) 441 395

Predsjednik: Ivan Radetić

Ukupan broj članova: 450

Dob i spol članova: a) iznad 18 godina muškaraca 181, žena 275

Broj članova s područja Općine Vrsar: 270

Aktivnosti: briga i skrb o starijim osobama, organizacija putovanja sa svrhom upoznavanja Istre i ostatka Hrvatske, druženje s drugim podružnicama i obilježavanje važnih datuma, skrb o socijalno ugroženim umirovljenicima, skrb o bolesnim i nepokretnim osobama, kulturne i sportske aktivnosti, zdravstvena predavanja