Arhiva objavljenih dokumenata (OLD)

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VRSAR - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Po okončanju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, sačinjeno je Izvješće o javnoj raspravi, koje se daje u prilogu.

ODLUKA O PROVEDENOM POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRSAR

Po provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (u daljnjem tekstu: ID PPUO Vrsar), utvrđuje se da ID PPUO Vrsar nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, te se donosi Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VRSAR

Objavljuje se javna rasprava o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Vrsar (ID UPU Vrsar), vezanih na preispitivanje i ukidanje obveze urbanističko arhitektonskih natječaja za zone Sportskog centra Saline i Garažu Vrsar.
Obavijest o javnoj raspravi i prijedlog ID UPU Vrsar daju se u prilogu: