Kontakt

Općina Vrsar - Orsera

Trg Degrassi 1
HR 52450 Vrsar
Tel: +385 52 441 339
Fax: +385 52 441 842
E-mail adresa za primitak upita i drugih podnesaka: opcina-vrsar@vrsar.hr

Radno vrijeme

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK od 7,00 do 15,00 sati, UTORAK od 8 do 16 sati.
Rad sa strankama:
PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK od 7,30 do 10,30 sati, UTORAK od 11,00 do 16,00 sati.

Ostali podaci

MB: 2562251
OIB: 03592077573
ŽR: 2402006-1851600003
SWIFT: ESBCHR22
IBAN: HR5124020061851600003