Mjesni odbor Gradina

Općina Vrsar

Naziv:  Mjesni odbor Gradina
Adresa:  Gradina 12, Stara škola
web:  www.vrsar.hr/za-gradane/mjesni-odbor-gradina/
email:  opcina-vrsar@vrsar.hr
tel: 052 441 536

Predsjenik Vijeća: Davor Brečević
Zamjenik predsjednika: Oliver Šćulac
Članovi: Tomislav Maras, Robert Pelizzar, David Pelicar