10.05.2022

10.05.2022. - NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA ČISTAČICA (MONTRAKER d.o.o.)

Na temelju članka 9. Kolektivnog ugovora trgovačkog društva Montraker d.o.o. Vrsar te na temelju ukazane potrebe, dana 9.5.2022. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA ČISTAČICA (M/Ž)