13.07.2022

13.07.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto

 

  1. Savjetnik za posjetiteljske centre i EU fondove – radno mjesto II. kategorije– savjetnik – klasifikacijski rang 5. – 1 izvršitelj
  2. Spremač – radno mjesto IV. kategorije, II. potkategorije, 2. razine – klasifikacijski rang 13. – 1 izvršitelj

Natječaj

Poziv na testiranje