19.10.2022

Natječaj za prijam u službu na radna mjesta administrativni tajnik i komunalni redar

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto

  1. Administrativni tajnik – radno mjesto III. kategorije– referent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj
  2. Komunalni redar – radno mjesto III. kategorije, refetrent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj