16.10.2023

16.10.2023. - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 16.10.2023. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica

  1. Savjetnik za pravne poslove –  radno mjesto II. kategorije – savjetnik – klasifikacijski rang 5. – 1 izvršitelj
  2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – radno mjesto II. kategorije – viši stručni suradnik – klasifikacijski rang 6.  – 1 izvršitelj

Oglas

Upute