02.05.2023

2.5.2023. - Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) , članka 4. stavka 2. i članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Tići Vrsar, KLASA:001-01/18-01/2, URBROJ:2167/54-44/02-18-4 od 14.12.2018.g. te članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 11/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 17. sjednici dana 22.03.2023. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Prijava za upis