21.12.2023

21.12.2023. - Javni natječaj - ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, ( zamjena za dugotrajno bolovanje ),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/50 URBROJ: 2163-40-2/04-23-5 od 20.12.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar ponavlja

                                              JAVNI NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, ( zamjena za dugotrajno bolovanje ),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Preuzmite natječaj OVDJE