23.06.2021

23.06.2021. - Oglas vlasnicima k.č. 1782/3 k.o. Vrsar, z. k. ul. 2073

Pozivaju se suvlasnici Žanetić Nikola pok. Antuna i Filipić Marija ud. Antuna, na nekretnini u obuhvatu navedenog zahvata u prostoru i to k.č. 1782/3 k.o. Vrsar, z. k. ul. 2073, na sklapanje Nagodbi/Kupoprodajnih ugovora radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva na dijelovima predmetnih nekretnina.

 

Na osnovi procjena sudskih vještaka nudi se vlasnicima sljedeće kupoprodajne cijene:

 

–              Žanetić Nikoli pok. Antuna za suvlasnički udio 632/37543 na k.č. 1782/3 k.o. Vrsar =108,24 kn

–              Filipić Mariji ud. Antuna za suvlasnički udio 971/37543 na k.č. 1782/3 k.o. Vrsar =126,06 kn

Oglas vlasnicima