27.10.2023

27.10.2023. - NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI GRADSKA VRATA 5

Na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 10/22) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 5

PREDMET ZAKUPA

poslovni prostor u Vrsaru Vrsaru-Orsera, na adresi Gradska vrata 5 na dijelu k.č. 645 k.o. Vrsar, 1 (suvlasnički udio 16/138, u naravi prostor u prizemlju u kojem se nalazio atelijer) površine 19 m2, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti (isključena je priprema i prodaja karakterističnih fast food jela (kao npr. čevapčići, pizza cut, hot dog, kebab, hamburger i sl.). Nije dozvoljeno postavljanje automata (poker aparata, bankomata i sl.)

Moguće je korištenje javne površine ispred objekta u svrhu postavljanja terase.

Poslovni prostor mora otvoren najmanje 8 mjeseci u kalendarskoj godini.