06.09.2018

28. međunarodna studentska kiparska škola MONTRAKER

U ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine s radom počinje 28. međunarodna studentska kiparska škola Montraker. Svečano otvaranje održat će se u 18 sati u staroj školi u Vrsaru, gdje će se predstaviti prošlogodišnji katalog te izložiti radovi s prošlogodišnjeg fotonatječaja Montrakera.
Posjetitelji mogu pratiti rad sudionika škole sve do 15. rujna od ponedjeljka do subote od 8 – 12 i od 16 – 19 sati.
Ove će godine u radu škole sudjelovati sljedeće akademije:
Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
mentor: Peruško Bogdanić (Umjetnički direktor Montrakera)
student: Ivan Nestić
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
mentor: Želimir Hladnik
student: Roni Konstadina
Umjetnička akademija Split
mentor: Nikola Džaja
student: Davor Kamenjarin
Likovna akademija Venecija
mentor: Roberto Pozzobon
student: Mattia Cassaro
Likovna akademija Ljubljana
mentor: Metod Frlic
student: Matej Strojan
Umjetnički ravnatelj škole je akademski kipar Peruško Bogdanić. Studentima će u obradi kamena pomagati tehnički suradnik i akademski kipar Petar Dolić te kamenoklesari Deni Krizmanić i Mauricio Matukina. O radovima studenata pisat će stručna suradnica Vilma Bartolić, povjesničarka umjetnosti.