13.12.2019

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. godine tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)” od 02.01.-28.02.2020.

 • Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje i ostalih gospodarskih objekata
 • Mehanizacija i ostala oprema
 • Kupnja zemljišta i objekata
 • Opći i nematerijalni troškovi

 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ od 02.01.-28.02.2020.

 • Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate
 • Oprema za skladištenje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja
 • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • Opći troškovi i nematerijalni troškovi

4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” od 02.01.-31.03.2020.

 • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika
 • Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu
 • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu
 • Opći troškovi i nematerijalni troškovi

Više o svemu možete pročitati ovdje