01.12.2017

Dokumentacija o nadmetanju za izradu Mobilne aplikacije za inovativnu interpretaciju

Obavještavaju se svi zainteresirani subjekti da je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/ objavljena Dokumentacija o nadmetanju za izradu Mobilne aplikacije za inovativnu interpretaciju, DON i njezini prilozi se mogu pogledati i u navedenom linku.

LINK na JAVNU NABAVU