13.05.2020

Evidentirane lokacije divljih odlagališta na području Općine Vrsar-Orsera

Ovog su mjeseca komunalni redari u Općini Vrsar-Orsera zabilježili 18 lokacija nekontroliranog odlaganja otpada, i to nažalost u okolišu – na livadama i u šumama.

Načelnik Ivan Gerometta apelira na građane da se savjesno odnose prema otpadu, jer mjere gospodarenja otpadom započinju na pojedincu i šire se na zajednicu u kojoj pojedinac živi i djeluje. Općina Vrsar-Orser će u dogledno vrijeme pristupiti saniranju divljih odlagališta, a ubuduće će primijeniti mjere kažnjavanja počinitelja kako bi se spriječilo da neodgovorna manjina ugrožava zdravlje i sigurnost stanovnika općine i njihovog okoliša.

Okolnosti neprestane pojave divljih odlagališta na području Općine potvrđuju urgentnost i neophodnost izgradnje i stavljanja u funkciju reciklažnih dvorišta kako bi se omogućilo građanima da na propisani i siguran način zbrinjavaju svoj otpad.

Gradnja reciklažnog dvorišta u Gradini odvija se po planu unatoč epidemiji koronavirusom, te se investicija nastavlja po planiranoj dinamici i očekuje se dovršetak u lipnju. Reciklažno dvorište bit će besplatno za stanovnike općine. Njegovim otvaranjem povećat će se kvaliteta života stanovništva, doprinijet će smanjenju odlaganja problematičnog otpada, manjih količina glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, a sve će rezultirati smanjenjem smeća u okolišu. U reciklažnom će se dvorištu moći odlagati 48 vrsta različitog otpada, među kojima je glomazni ili opasni otpad koji nerijetko završava u prirodi. Reciklažno će dvorište imati sve sigurnosne standarde potrebne za čuvanje ovakve vrste otpada.

Samo pravilnim odlaganjem i recikliranjem otpada stvaraju se dugoročne pretpostavke za održivo gospodarenje otpadom, a time i sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.