16.01.2023

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 1/16 i 1/22) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 02/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, donosi

Godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu