11.01.2024

Izmjena Konačne liste prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje Programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/23-01/06, URBROJ:2163-40-1-04/42-24-42 od 08.01.2024. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar – Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera utvrđuje

Izmjenu Konačne liste prvenstva za osnivanje prava građenja