01.03.2017

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vrsar

Po provedenom postupku javne rasprave, objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (dalje: ID PPUO Vrsar).
ID PPUO Vrsar pokrenute su Odlukom o izradi ID PPUO Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 1/15), a sufinancirane su sredstvima EU fondova kroz Program ruralnog razvoja 2014.- 2020.

Izvješće o JR 1. dio
Izvješće o JR 2. dio