05.03.2024

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar