01.06.2023

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlozima Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru.