16.10.2015

Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Montepozzo

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Montepozzo. Javna rasprava će trajati 30 dana i to od 26.10.2015. do 24.11.2015. godine, a javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 12.11.2015. godine u 17,00 sati u prostorijama stare Osnovne škole.

 

Obavijest o javnoj raspravi

Prijedlog DPU Montepozzo za javnu raspravu