27.12.2023

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23; dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar („Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 6/23; dalje: Odluka o izradi), Zaključka Općinskog načelnika Općine Vrsar – Orsera (KLASA: 350-02/23-01/02, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-33, Vrsar- Orsera, od 15. prosinca 2023. godine; dalje: Zaključak) i članka 69. Statuta Općine Vrsar- Orsera („Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 2/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar – Orsera objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar

radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar, zajedno sa Sažetkom za javnost, stavlja se na javni uvid, sukladno Obavijesti o javnoj raspravi.“

Obavijest o javnoj raspravi

Sažetak za javnost

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar