07.04.2017

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Golf igralište Stancija Grande

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, na osnovi Odluke MInistarstva zaštite okoliša i energetike, objavljuje javnu raspravu
o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Golf igralište Stancija Grande.
Javna rasprava trajat će od 13.04.2017. godine do 15.05.2017. godine, a u tijeku iste održat će se javno izlaganje 26.04.2017. godine. U nastavku se daje cjeloviti tekst obavijesti.

Tekst

STUDIJA