10.05.2024

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“  broj  83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i  članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21),  Općinski načelnik  dana 09.svibnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

1. MIKROLOKACIJA Gradska plaža

3. MIKROLOKACIJA Gradska plaža