15.12.2023

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 14/23), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje provode udruge

1.-Javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-od-interesa-za-opce-dobro-na-podrucju-Opcine-Vrsar-Orsera-za-2024.

2.-Upute-za-prijavitelje

3.-Opisni-obrazac-OPO-Word-format

4.-Obrazac-proracuna-OPR-excel-format

5.-Izjava-o-tocnosti-danih-podataka

6.-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-vrijednosti-programa-projekta-OK

7.-Obrazac-izjave-o-ispunjenju-svih-obveza-prema-davateljima-potpore-iz-prethodnih-ugovora-Word-format

8.-Obrazac-Ugovora-o-financiranju-Word-format

9.-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-Word-format

10.-Obrazac-izmjena-i-dopuna-proracuna-excel-format

11.-Obrazac-za-opisni-izvjestaj-OPI-Word-format

12.-Obrazac-za-financijski-izvjestaj-excel-format

13.-Popis-dokumenata-koje-je-potrebno-priloz_iti-uz-prijavu-kontrolni-prilog-Word-format