11.11.2020

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika.

Javni natječaj

Upute za provedbu javnog natječaja