11.12.2019

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Općina Vrsar-Orsera (dalje: Općina) na temelju Zaključka Općinskog načelnika KLASA:340-01/19-01/241, URBROJ:2167/02-01/17-19-1 od 11.12.2019. raspisuje natječaj kako slijedi:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Ovaj javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Predmet prodaje: osobni automobil Renault Laguna

Preuzmite natječaj ovdje