02.05.2022

Javni natječaj za upis djece U Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , članka 4. stavka 2. i članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Tići Vrsar, KLASA:001-01/18-01/2, URBROJ:2167/54-44/02-18-4 od 14.12.2018.g. te članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 3. sjednici dana 31.03.2022. godine raspisuje

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar u pedagošku godinu 2022./2023. (PDF)

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar u pedagošku godinu 2022./2023. (WORD)

 

https://www.vrtic-tici-vrsar.hr/index.php/168-javni-natjecaj-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-tici-vrsar-za-pedagosku-godinu-2022-2023